• Magyar
  • English

SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Ön a megrendeléskor jogosult megjelölni a fizetés módját, amely banki átutalás illetve utánvétes vásárlás (készpénz) lehet.

2. Házhozszállítással történő kézbesítés esetén a termék ellenértékén felül az esetleges szállítási díj is kiszámlázásra kerül.

3. A megrendelt termék(ek) vételárát és esetleges szállítási díját tartalmazó számlát a kiszállítással egyidejűleg postán kézbesítjük a regisztráció során számlázási címként megadott címre.

4. Banki átutalás fizetési mód megjelölése esetén:

Amennyiben a termék vételára és szállítási díja átutalással előre kerül kifizetésre, csak a (esetleges szállítási díjjal növelt) vételárnak bankszámlánkon történt jóváírását követően indítjuk el a termék kiszállítását. a) Amennyiben megrendelt termék(ek) a központi raktárkészletből elérhető(ek) - erről Ön a Szállítási értesítőben kap tájékoztatást - akkor az Ön részére proforma számlát állítunk ki, melyet e-mail-ben megküldünk. Önnek a proforma számla kézhezvételét követően el kell utalnia a számlán szereplő összeget bankszámlánkra. Kérjük, az átutaláskor a közleményben tüntesse fel a proforma számlán szereplő rendelési számot. Amint a proforma számlán megjelölt összeg bankszámlánkra jóváírásra került, a megrendelt termékeket a Szállító kiszállítja Önnek. A kiszállítás időpontját a szállítási értesítő tartalmazza.

b) Amennyiben a megrendelt termék(ek) vagy termékek egy része a központi raktárkészletből nem érhető(k) el - erről Ön a Szállítási értesítőben kap tájékoztatást - akkor Önnek lehetősége van megrendelését módosítani. Amennyiben nem kíván az eredeti megrendelésen módosítani, akkor a termék(ek) beérkezéséről telefonon vagy e-mail-ben értesítjük Önt. Ezt követően az Ön részére proforma számlát állítunk ki, melyet e-mail-ben megküldünk. Önnek a proforma számla kézhezvételét követően el kell utalnia a számlán szereplő összeget bankszámlánkra. Kérjük, az átutaláskor a közleményben tüntesse fel a proforma számlán szereplő rendelési számot. Amint a proforma számlán megjelölt összeg bankszámlánkra jóváírásra került, a megrendelt termékeket – telefonon vagy emailben egyeztetett időpontban - a Szállító kiszállítja Önnek.

5. Utánvétes fizetési mód megjelölése esetén:

Utánvéttel történt megrendelés esetén Ön a termék vételárát és a szállítási díjat a kézbesítéskor készpénzben fizeti meg a Szállítónak. A Szállító mindaddig nem köteles a megrendelt terméket átadni, amíg Ön a megrendelt termék vételárát és szállítási díját ki nem fizette. a) Amennyiben a megrendelt termék(ek) a központi raktárkészletből elérhető(ek) - erről Ön a szállítási értesítőben kap tájékoztatást - úgy a megrendelt terméket a Szállító kiszállítja az Ön által megjelölt szállítási címre. A kiszállítás időpontját és az Ön által fizetendő összeget (megrendelt termékek bruttó vételára + az esetleges szállítási költség) a szállítási értesítő tartalmazza.

b) Amennyiben a megrendelt termék(ek) vagy termékek egy része a központi raktárkészletből nem érhető(k) el - erről Ön a szállítási értesítőben kap tájékoztatást – akkor Önnek lehetősége van megrendelését módosítani. Amennyiben nem kíván az eredeti megrendelésen módosítani, akkor a termék(ek) beérkezéséről telefonon vagy e-mail-ben értesítjük. A termék(ek) beérkezését követően – telefonon vagy emailben egyeztetett időpontban - kiszállításra kerülnek.

6. Amennyiben a Szállítási értesítőben megjelölt kiszállítási időt pontosítani vagy módosítani szeretné, úgy a Szállító ügyfélszolgálatával kell a kapcsolatot közvetlenül felvennie. A kiszállítás módosításához szüksége lesz a csomagszám megjelölésére, melyről ügyfélkapcsolati munkatársunktól tud tájékoztatást kérni:

telefon:

e-mail:

7. A Szállító adatai:

Központi ügyfélszolgálat elérhetősége: Telefon: +36 (1) 501-6200, 
E-mail:  dpd@dpd.hu

8. Szállítási díjak:

A megrendelt termékeket házhoz szállítjuk, az áru feladását követő 48 órán belül.
A szállítási díj a megrendelt termékek összsúlyától függ, amelynek pontos összegéről a megrendelés leadása során minden vásárlónk információt kap.

A szállítást logisztikai partnereink végzik. (DPD Futárszolgálat)

9. Az Áruházban megrendelt termékek kiszállítását kizárólag Magyarország területén vállaljuk. A termékek Magyarország határain kívül történő kiszállítása nem lehetséges, a határon túlra történő megrendelés esetén a megrendelést jogosultak vagyunk törölni, egyidejűleg Önt e-mailben tájékoztatjuk a megrendelés törléséről. Az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákért nem vállalunk felelősséget.

10. A kiszállítást megelőzően a Szállítási értesítőben, telefonon vagy e-mailben egyeztetjük Önnel a kiszállítás időpontját. Az Ön felelőssége gondoskodni arról, hogy az egyeztetett időszakban a csomag átvételét biztosítsa.

11. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről emailben vagy telefonon értesítjük Önt. Az ismételt kiszállításért a Szállító külön szállítási díjat jogosult felszámítani.

12. A kiszállítást a megrendelésben megjelölt szállítási címre kézbesítjük. Ön köteles kézbesítési címként olyan címet megadni, ahol a megrendelt termék átvételét biztosítani tudja. A pontatlanul vagy hibásan megadott kézbesítési címből eredő szállítási késedelemből, vagy a kézbesítés esetleges lehetetlenüléséből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

13. A Szállító elsődlegesen a Vásárló által megadott regisztrációban megjelölt személy részére kézbesíti a megrendelt terméket. Más személy részére csak abban az esetben jogosult a terméket kézbesíteni, ha teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezik a csomag átvételére és a meghatalmazást a kézbesítéskor a szállító részére átadja. A szállító nem köteles a meghatalmazás valódiságát ellenőrizni.

14. Ön a csomag kézbesítésekor köteles a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Hiánytalan kézbesítést tartalmazó átvételi elismervény esetén mennyiségi hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem fogadunk el.

15. Amennyiben Ön megtagadja a csomag átvételét, úgy köteles a kísérőokmányban feltüntetni az átvétel megtagadásának okát. Amennyiben nem jelöli meg a kézbesítéskor az átvétel megtagadásának okát, úgy a továbbiakban semmilyen, a termékkel vagy a megrendeléssel kapcsolatos reklamációt nem jogosult érvényesíteni. Az átvétel indoklás nélküli megtagadása esetén a szállítási költségek Önt terhelik.

16. Ön a csomag kézbesítésekor köteles ellenőrizni, hogy a számlában feltüntetett tételek a valóságban megegyeznek-e a megrendelt és kiszállított termékekkel. Probléma esetén kérjük 24 órán belül kérjük, keresse munkatársunkat a hiba elhárítása érdekében.(Sorrendet megcserélném)


Fizetési módok

Utánvét:
készpénzben, áru átvételekor

Előre utalás:
banki átutalás, a megrendelést követően kapja az információkat

Bankszámlaszám: CIB Bank 10700024-49122400-51100005

Az árak forintban értendők és a 27% áfát tartalmazzák.

 

Szállítási költség

A megrendelt termékeket házhoz szállítjuk, az áru feladását követő 48 órán belül.
A szállítási díj a megrendelt termékek összsúlyától függ, amelynek pontos összegéről a megrendelés leadása során minden vásárlónk információt kap.

A szállítást logisztikai partnereink végzik. (DPD Futárszolgálat)

 

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:
A kereskedő és a megrendelő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. A kereskedő és a megrendelő között létrejött elektronikus szerződés-, és megkötésének nyelve: magyar. Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése akkor lép életbe, ha ügyfélszolgálatunk e-mailen vagy telefonon is visszaigazolja az Ön megrendelését.
A grofbuttler.hu által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű az ügyfélszolgálatunk visszaigazolásával!

Fogyasztási kifogás esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk!
E-mail: info@grofbuttler.hu
Telefon:  +36 1 354 3832

 

VISSZAVÁSÁRLÁSI ÉS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK:

Elállás joga
Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

"... 4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. (4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdodik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. (5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésobb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését..."

 

A Gróf Buttler Pincészet elkötelezett a kulturált és felelős alkoholfogyasztás iránt. Webáruházunkban alkoholtartalmú italok találhatók, ezért a honlapot csak 18 éven felüliek látogathatják!

Kapcsolat

Kérdése van? Rendelne?

mobil: 06 30 267 9620
e-mail: info@grofbuttler.hu

Az áruház üzemeltetője

Gróf Buttler Zrt.

3300 Eger, Nagykőporos út 23-25.

Adószám: 14807965-2-10

Cégjegyzékszám: 10-10-020260

Bankszámlaszám: Commerzbank Zrt.

14220232-04624006

GRÓF BUTTLER BORÁSZAT ZRT. | 3300 EGER, NAGYKŐPOROS ÚT 23–25. | TEL: +36 (36) 515-335 | E-MAIL: INFO@GROFBUTTLER.HU | ADATVÉDELEM | SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ